Steun Ons

Onze doelstelling is creëren van contact, nieuwe gedachten en geluiden.

Verschillen zijn intenser en mooier door samen te zijn.

Wil je als vrijwilliger meedoen, neem contact met ons op.

 
STEUN ONS

Wij zijn blij met elk bedrag.

De Stichting heeft als doel:
Het bevorderen van de Vrede, Vrijheid en Vriendschap
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het opzetten van Community Art projecten, zowel zelfstandig als in samenwerking.

ANBI-status

Steun onze Stichting met een gift. Met uw gift steunt u Community Art projecten bevorderen van de Vrede, Vrijheid en Vriendschap

De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur dat zo min mogelijk kosten maakt.

Wist u dat uw gift fiscaal aftrekbaar is?

De belastingdienst heeft de Stichting  aangemerkt als een ANBI-instelling (algemeen nut-beogende instelling). 

Elke gift is welkom op ons banknummer NL78 RABO 0355 1350 51

 

RSIN nummer

Het RSIN nummer van de stichting is 86102291. Het beleid van de stichting is erop gericht om de komende tijd (tot en met 2022) het doel na te streven via het meermaals uitvoeren van de projecten Buurtdenksels, Heel Holland Haakt en Tapijt voor Vrede. De uitvoering wordt eerst opgestart nadat de benodigde middelen daartoe aangetrokken zijn uit financiering met subsidies of ontvangsten van  opdrachtgevers en sponsoren.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting is opgericht in 2020 dus het eerste jaarverslag wordt in 2021 gepubliceerd over het verslagjaar 2020.