top of page

Jaarverslagen

De Stichting heeft als doel:
“Het bevorderen van de Vrede, Vrijheid en Vriendschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.”
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het opzetten van Community Art projecten, zowel zelfstandig als in samenwerking

  • De Stichting activeert bewustwording voor Vrede, Vrijheid en Vriendschap.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar AMBI

Het RSIN nummer van de stichting is 86102291. De stichting is sinds 9 oktober 2020 een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). De stichting is op 28 februari 2020 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 77485327. Het adres is Barbaraplaats 4, 5211 SV ’s-Hertogenbosch.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op 06 5342223 (Marianne van Heeswijk ) of 06 27618621 (Birgitta Hermans)
Ons emailadres is  wijstaanvoor@gmail.com

 

Het beleid van de stichting is erop gericht om de komende tijd (tot en met 2022) het doel na te streven via het meermaals uitvoeren van de projecten Buurtdenksels, Heel Holland Haakt en Tapijt voor Vrede. De uitvoering wordt eerst opgestart nadat de benodigde middelen daartoe aangetrokken zijn uit financiering met subsidies of ontvangsten van  opdrachtgevers en sponsoren.
 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het jaarverslag is beschikbaar.


De jaarrekening 2020 laat een bedrag aan inkomsten zien van euro 9898, grotendeels subsidie. Er werd euro 9321 aan kosten gemaakt, voornamelijk projectkosten. Er werd een bedrag ad euro 577 aan resultaat aan het vermogen toegevoegd.


 

De jaarrekening 2021 laat een bedrag aan inkomsten zien van euro 16919, grotendeels subsidie. Er werd euro 15125 aan kosten gemaakt, voornamelijk projectkosten. Er werd een bedrag ad euro 1793 aan resultaat aan het vermogen toegevoegd dat daarmee uitkwam op euro 2370.


De jaarrekening 2022 laat een bedrag aan inkomsten zien van euro 19467, grotendeels opbrengsten uit projecten. Er werd euro 17990 aan kosten gemaakt, voornamelijk projectkosten. Er werd een bedrag ad euro 1477 aan resultaat aan het vermogen toegevoegd dat daarmee uitkwam op euro 3847.

 

Elke gift is welkom op ons banknummer

NL 78 RABO 0355135051

Samen bouwen schept een band voor even en

inspiratie voor veel langer.

Onze Missie

“Het bevorderen van de Vrede, Vrijheid en Vriendschap.”

Our Mission

Onze visie

Zon of regen
Wind mee of tegen
Als we schouder aan schouder staan
Zal het van zelf gaan

Breng een rimpeling aan in het water

bottom of page