Het bestuur

De Stichting heeft als doel:
“Het bevorderen van de Vrede, Vrijheid en Vriendschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.”
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het opzetten van Community Art projecten, zowel zelfstandig als in samenwerking
De Stichting activeert bewustwording voor Vrede, Vrijheid en Vriendschap.

 

Steun Colourful Children met een gift. Met uw gift steunt u kwetsbare kinderen en hun moeders in Zuid-India.

Colourful Children heeft een onbezoldigd bestuur dat zo min mogelijk kosten maakt. Er zijn geen indirecte kosten en het merendeel van de kosten wordt door de initiatiefnemers betaald. Zo worden ook projectenreizen naar India uit eigen zak betaald. Het overgrote deel van alle giften komt daarom rechtstreeks in India terecht. Zie ook ons financieel verslag.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Wist u dat uw gift fiscaal aftrekbaar is? De belastingdienst heeft de Stichting  aangemerkt als een ANBI-instelling (algemeen nut-beogende instelling, dossiernummer 27745). 

Als u ons 5 jaar lang een vast bedrag per jaar schenkt, kunt u dat bedrag als Periodieke Gift volledig kunt aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag. 

Download de Overeenkomst Periodieke Gift van de Belastingdienst. Print de overeenkomst. Vul hem in en stuur hem naar Stichting Colourful Children, Achter de Kan 5, 5211 GM ‘s-Hertogenbosch of via info@colourfulchildren.nl  

Elke gift is welkom op ons banknummer

NL18 RABO 0120 5366 84

Samen bouwen schept een band voor even en

inspiratie voor veel langer.

Onze Missie

“Het bevorderen van de Vrede, Vrijheid en Vriendschap.”

 

Onze visie

Zon of regen
Wind mee of tegen
Als we schouder aan schouder staan
Zal het van zelf gaan

Breng een rimpeling aan in het water

Het RSIN nummer van de stichting is 86102291. Het beleid van de stichting is erop gericht om de komende tijd (tot en met 2022) het doel na te streven via het meermaals uitvoeren van de projecten Buurtdenksels, Heel Holland Haakt en Tapijt voor Vrede. De uitvoering wordt eerst opgestart nadat de benodigde middelen daartoe aangetrokken zijn uit financiering met subsidies of ontvangsten van  opdrachtgevers en sponsoren.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting is opgericht in 2020 dus het eerste jaarverslag wordt in 2021 gepubliceerd over het verslagjaar 2020.

De Stichting

RSIN nummer